เงินเดิมพัน
ลำดับ ราคาค่าน้ำ ผลการแข่งขัน เงินที่ได้